PRAVNA HRONIKA

je informativni pravni časopis koji je osmišljen u cilju podizanja svijesti o razvoju sudske prakse i ljudskim pravima. Časopis je namijenjen sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim pravnim stručnjacima širom Bosne i Hercegovine. Časopis se usredsređuje na kretanja u zakonodavstvu i na praksu domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, kao i na praksu Suda Evropske unije relevantnu za BiH.

PRAVNA HRONIKA

Sa ciljem lakšeg pronalaska željenog sadržaja, osmislili smo četiri skupine kategorija koje možete odabrati u padajućim listama.
Kategorije kojima pojedini članci pripadaju su vidljive sa desne strane prilikom pregleda članka.

PRAVNA HRONIKA

Devetnesti broj časopisa u elektronskom izdanju je dostupan.

PRAVNA HRONIKA SADRŽI:

Autori članaka su pravni eksperti pravosudnih i drugih institucija iz BiH, te međunarodni eksperti iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Online publikacija: ISSN 2712-2115
Print publikacija: ISSN 2712-2107 

Najznačajnije odluke Evropskog suda za ljudska prava

Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Novine u jurisprudenciji Suda BiH i vrhovnih sudova entiteta

Pregled aktualnih odluka Suda Evropske unije

Mogućnosti za obuku pravnika u BiH

Elektronski resursi za stručno usavršavanje pravnika

Novosti iz zakonodavstva

POSLJEDNJI BROJ PRAVNE HRONIKE – IZDVOJENI ČLANCI

Posljednjem, 19. broju časopisa u elektronskom izdanju, možete pristupiti klikom na dugme

IZDAVAČI PRAVNE HRONIKE SU

Pravna hronika je rezultat projekta kojeg provodi AIRE centar uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH s ciljem unapređenja kvaliteta pravosuđa i jačanja prava u Bosni i Hercegovini.

Brojevima časopisa Pravna hronika, možete pristupiti odabirom svi brojevi u glavnom meniju, ili odabirom željenog časopisa na slider-u. Pojedinačnim člancima je moguće pristupiti kroz časopise, pretragu ili kategorije.