Pravna hronika | Broj 17

Godina 9 | Juli 2023. godine

– Izazovi sa kojima se suočava pravosuđe u „rukovođenju” digitalnim dokazima

– Borba protiv seksualnog iskorištavanja djece u digitalnom okruženju

– Pravosudni forum o rodnoj ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

pdf verzija
Новине у јуриспруденцији Врховног суда Републике Српске

Новине у јуриспруденцији Врховног суда Републике Српске

Увод За овај број часописа издвојено је шест одлука Врховног суда Републике Српске у којима су изражени правни ставови о значајним и актуелним питањима из кривичне, грађанске и управне области....

Програм стручног усавршавања и почетне обуке Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској за 2023. годину

Програм стручног усавршавања и почетне обуке Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској за 2023. годину

Програм стручног усавршавања и почетне обуке Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТРС) за 2023. годину је прилагођен потребама за обуком судија и јавних тужилаца у...

Share This