Pravna hronika | Broj 16

Godina 8 | Decembar 2022. godine

– Praksa Suda Evropske unije

– Intervju s Krešimirom Kamberom: Praksa ESLjP – dokazi prikupljeni korištenjem kriptiranih aplikacija

– Odlučivanje u krivičnim predmetima organizovanog kriminala – standardi korištenja dokaza pribavljenih

savremenim komunikacionim tehnologijama

pdf verzija
Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Увод За овај број часописа из богате праксе Врховног суда Републике Српске издвојено је шест одлука. У тим одлукама су изражени ставови о одређеним правним питањима који су од значаја за јединствену...

20 година рада Центара за едукациjу судиjа и jавних тужилаца у Републици Српскоj и Федерациjи БиХ на развоjу владавине права у БиХ

20 година рада Центара за едукациjу судиjа и jавних тужилаца у Републици Српскоj и Федерациjи БиХ на развоjу владавине права у БиХ

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске, заједно с Центром за едукацију судија и тужилаца Федерације БиХ, обиљежио је јубилеј поводом 20 година рада ових институција које су...

Share This