Impresum

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

Elma
Veledar–Arifagić

UREDNIŠTVO

Biljana
Braithwaite

Azra
Bećirović
Vera
Bjelogrlić

SARADNICI

Mirela Adžajlić-Hodžić, Ahmed Ahmetović, Berina-Ina Alispahić, Samra Alispahić, Ajla Bašić, Ledi Bianku, Vera Bjelogrlić, Beatrice Blois, Biljana Braithwaite, Tomislav Čavić, Edin Čengić, Adela Čomić, Božidarka Dodik, Ermina Dumanjić, Catharina Harby, Emira Hodžić, Šeila Imamović-Brković, Marija Jovanović, Zlatan Kavazović, Biljana Kujundžić, Sarah Maguire, Slađana Marić, Radoslav Marjanović, Ivanka Marković, Zvonko Mijan, Monika Mijić, Tanja Miletić, Ivanka Mrkonjić, Eldan Mujanović, Arben Murtezić, Sanjit Nagi, Vanja Pavlović, Sevima Sali-Terzić, Džejlan Šehović, Drago Ševa, Almir Tabaković, Dalida Tanović, Duška Tomašević, Elma Veledar-Arifagić, Mirela Vojnović, Olivia Waddell

DIZAJN

Kliker Dizajn – Marko Milićević

LEKTURA I KOREKTURA

Maja Andrić

IZDAVAČI

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (Sarajevo), The AIRE Centre (London)

Izdavanje ovog časopisa finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Međutim, u njemu izneseni stavovi ne odražavaju nužno politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Online publikacija: ISSN 2712-2115
Print publikacija: ISSN 2712-2107 

Share This