Pravna hronika | Broj 10

Godina 5 | Novembar 2019. godine

Praksa Evropskog suda za ljudska prava

Pravo na suđenje u razumnom roku

Paneli za ujednačavanje sudske prakse

pdf verzija
Prikaz priručnog pedagoškog izdanja pod naslovom “Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima”

Prikaz priručnog pedagoškog izdanja pod naslovom “Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima”

Uvodne napomene Institut oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom egzistira u domaćem zakonodavstvu skoro punih šest decenija i, uvažavajući izvjesni stepen ambivalentnosti, u...

Share This