Pravna hronika | Broj 1

Godina 1 | Maj 2015. godine

Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda BiH

Novi razvoj prakse ESLJP-a

Paneli za ujednačavanje sudske prakse

pdf verzija
Pravni blogovi

Pravni blogovi

Blog (anglizam, duži naziv weblog) jeste oblik objavljivanja informacija na internetu (internet stranici), te sadrži prvenstveno periodične članke u obrnutom vremenskom slijedu – najnoviji članci...

Novosti iz zakonodavstva

Novosti iz zakonodavstva

Ova rubrika ima ulogu da upozna čitaoce s (predstojećim) novinama u zakonodavstvu u BiH. U njoj će biti izloženi prijedlozi zakona, predložene izmjene i dopune važećeg zakonodavstva, uredbe vlada i...

POGLEDAJTE DRUGE BROJEVE ČASOPISA

Share This