Pravni blogovi

Blog (anglizam, duži naziv weblog) jeste oblik objavljivanja informacija na internetu (internet stranici), te sadrži prvenstveno periodične članke u obrnutom vremenskom slijedu – najnoviji članci nalaze se na vrhu stranice. Razvojem internet alata krajem 90-ih godina prošlog stoljeća došlo je do porasta broja blogova na internetu i njihovog korištenja. Prema podacima iz februara 2014. godine, pretpostavlja se da postoji 250 miliona blogova. 

Početkom 21. stoljeća blogovi su se počeli koristiti i kako bi se informacije o razvoju sudske prakse, mogućnostima za stručno usavršavanja i pravni dokumenti učinili dostupnim široj javnosti. Ovaj oblik pravnih blogova je dobio i svoj naziv blawg (eng. law – pravo). 

Pravni blogovi predstavljaju izuzetno brz način širenja informacija, a ukoliko imaju stabilan tim urednika, ažurniji su u odnosu na štampana izdanja. 

U nastavku predstavljamo izbor najuticajnijih pravnih blogova.

Strasbourg Observers

Strasbourg Observers (link: http://strasbourgobservers.com) je blog koji se vodi iz Centra za ljudska prava Univerziteta Ghent. Ovaj blog ima za cilj da skrene pažnju akademika, praktičara i studenata na nove presude Evropskog suda za ljudska prava. U tom kontekstu ovaj blog sadrži i kritičke analize obrazloženja ESLJP-a u kratkim komentarima. Blog također ima za cilj da procijeni nedavne zakonske, političke i društvene događaje u Evropi kroz prizmu sudske prakse ESLJP-a. Urednici: Lourdes Peroni i Stijn Smet iz Centra za ljudska prava Univerziteta Ghent.

EJIL: Talk!

EJIL: Talk! je blog Evropskog žurnala međunarodnog prava – EJIL-a (eng. European Journal of International Law, link: http://www.ejiltalk.org). EJIL ima svoju posebnu internet stranicu (link: http://www.ejil.org) na kojoj su svi brojevi žurnala godinu dana nakon objavljivanja besplatno dostupni. EJIL: Talk! je vrlo uticajan blog u pravnoj blogosferi, a nastoji predstaviti najaktuelnije teme, različita gledišta i pravna shvatanja iz oblasti međunarodnog prava. Urednici su: Dapo Akande, Marko Milanović i Iain Scobbie.

International Law Observer

International Law Observer (link: http://www.internationallawobserver.eu) je blog namijenjen izvještajima, komentarima i diskusiji o temama iz međunarodnog javnog prava, prava Evropske unije i EKLJP-a. Urednici su dr. Dominik Zimmermann i dr. Gentian Zyberi.

UK Human Rights Blog

UK Human Rights Blog (link: http://ukhumanrightsblog.com/) ima za cilj osigurati slobodan, sveobuhvatan i uravnotežen pristup aktualnim informacijama iz pravnog života. Namjera urednika je predstaviti obje strane pitanja koja su često vrlo kontroverzna. Adam Wagner je generalni urednik bloga, dok su Rosalind English i Angus McCullough saradnici urednici. Blog pišu članovi odvjetničke komore „1 Crown Office Row“.

European Courts

European Courts (link: http://europeancourts.blogspot.nl) je blog o pravu EKLJP-a i EU. Glavni čitaoci ovog bloga su sudije, naučnici, studenti i advokati. European Courts je internet platforma za razmjenu znanja, iskustava i ideja u oblasti prava Evropske unije i sudske prakse ESLJP-a. Cilj bloga je buduća suradnja i bolje razumijevanje među evropskim sudijama, naučnicima i pravnicima. Ovaj blog ima opciju prevoda na dnu stranice, tako da se može čitati i na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku. Blog European Courts je 2013. godine osnovao Marc de Werd, sudija Apelacionog suda u Nizozemskoj, Amsterdam, i glavni je i odgovorni urednik ovog bloga. Holandsko izdanje biltena (Rechtspraak Europa) napravljeno je uz pomoć Roel Andrea, Joanne Bik (LSB), Robina Cozijnsena, Michiela Olthofa, Mencoa Rasterhoffa, Nienke de Visser i Mirjam Winkels. Blog European Courts je dobitnik „Kristalne vage pravde“ CEPEJ-a za 2014. godinu.

When Humans Become Migrants

When Humans Become Migrants (link: http://blogs.brighton.ac.uk/humanrights) je namijenjen čitaocima koji žele razviti dublje razumijevanje različitih pristupa ljudskim pravima migranata u Europi, ali također i u Latinskoj Americi. Urednica je Marie-Bénédicte Dembour, University of Brighton’s Business School.

Opinio Juris

Opinio Juris (link: http://opiniojuris.org) je forum za raspravu i diskusiju o međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima. Blog je počeo s radom 2005. godine i jedan je od prvih i najuticajnijih pravnih blogova uopšte. Tim autora Opinio Jurisa se bavi temama iz širokog političkog spektra i donose niz iskustava iz svojih predakademskih karijera u vladi, privatnoj pravnoj praksi i nevladinim organizacijama. Autori potiču građanski i dijalog s poštovanjem među svojim blogerima, čitateljima koji mogu objavljivati komentare i gostujućim blogerima. Blog je osnovao Chris Borgen s Pravnog fakulteta Univerziteta St. John, koji je pokrenuo stranicu s Peggy McGuinness, također s Pravnog fakulteta Univerziteta St. John, i Julian Ku, s Pravnog fakulteta Hofstra. Od početka rada 2005. godine, uređivački tim Opinio Jurisa je proširen na Rogera Alforda iz Notre Dame Law School, Kevina Jon Hellera, iz Melbourne Law School, Australija, Duncana Hollisa i Petera Spiroa oba iz Temple University Law school, Kena Andersona, American University Washington College of Law, Deborah Pearlstein, Princeton University, i Kristen Boon, Seton Hall Law School. Jessica Dorsey i An Hertogen su pomoćnici urednika.

Oxford Human Rights Hub Blog

Oxford Human Rights Hub Blog (link: http://ohrh.law.ox.ac.uk/blog) je blog koji promovira dijalog među istraživačima ljudskih prava, te praktičarima i kreatorima politike iz cijelog svijeta. Blog objavljuje priloge o aktuelnom razvoju ljudskih prava širom svijeta, uključujući sudsku praksu, zakonodavstvo, kreiranje politika i aktivizam. Blog uređuje Sandra Fredman, Rhodes profesor prava britanskog Commonwealtha i SAD-a.

Armed Groups and International Law

Armed Groups and International Law (link: http://armedgroups-internationallaw.org) je blog koji ima dvije svrhe: dijeljenje informacija i kreiranje zajednice između pojedinaca i organizacija koje rade na temama vezanim za oružane grupe. Blog nastoji pružiti nove informacije o pričama iz novina i publicirati akademske članke i seminare, razgovore i konferencije o temama vezanim za oružane grupe. Urednici su Katherine Fortin i Rogier Bartels.

Intlawgrrls

Intlawgrrls (link: http://ilg2.org/IntLawGrrls) nastoji dati glas ženama naučnicama, pravnicama, kreatoricama politike, vođama, aktivistkinjama o temama vezanim za međunarodno pravo, politiku i praksu – od arbitraže, preko ljudskih prava, do trgovine, među mnogim drugim temama. Blog pruža uvid u aktuelna dešavanja u međunarodnom pravu i politici, kao i detaljne komentare o specifičnim pitanjima. Iako je ovo primarno pravni blog, povremeno se uključuju i gledišta iz drugih disciplina, kao što su političke nauke i antropologija. Jednom godišnje blog Intlawgrrls organizuje online simpozijum o važnim temama iz međunarodnog prava. Blog uživa institucionalnu podršku Klinike za međunarodno ljudsko pravo Univerziteta u Čikagu. Urednice su Cecilia Marcela Bailliet, Andrea Ewart, Sital Kalantry, Elizabeth Ludwin King, Jaya Ramji-Nogales i Milena Sterio.

PhD Studies in Human Rights

PhD Studies in Human Rights (link: http://humanrightsdoctorate.blogspot.fr) jeste blog za doktorantske studente iz oblasti ljudskih prava. Cilj mu je pružiti informacije o savremenim kretanjima, reference za nova izdanja i materijale praktične prirode. Naglasak u uređivanju ovog bloga je stavljen na međunarodno krivično pravo. Urednici su William A. Schabas Middlesex University London, dr. Yvonne McDermott, Bangor University, UK, Niamh Hayes, Institute for International Criminal Investigations (IICI) u Den Hagu i Joseph Powderly, Grotius Centre for International Legal Studies, Leiden University.

Blog Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Blog Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu se nalazi na linku http://klinika.pravo.unizg.hr/blog. Na blogu se mogu pronaći informacije o besplatnoj pravnoj pomoći, diskriminaciji i manjinskim pravima, izvršnom postupku, pravu pacijenata, radnom pravu i zaštiti stranaca i azilanata.

International Human Rights Courses, Traineeships & Jobs

International Human Rights Courses, Traineeships & Jobs (link: http://www.internationalhumanrightscourses.blogspot.fr) pruža pregled informacija o postdiplomskim programima iz oblasti prava i ljudskih prava, kratkim kursevima i ljetnim školama o ljudskim pravima, mogućnostima za stažiranje i poslovima iz oblasti ljudskih prava. Blog uređuju Yves Haeck i Clara Burbano Herrera iz Centra za ljudska prava Univerziteta Ghent.

05.2015

Pravna hronika

Pravosudna institucija | Autor

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This