Pravna hronika | Broj 13

Godina 7 | Juni 2021. godine

Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH
Intervju s predsjednikom Visokog sudskog i tužilackog vijeca Bosne i Hercegovine, Halilom Lagumdžijom
Transparentnost rada pravosudnih institucija tokom pandemije: Javna komunikacija i odnosi s medijima

pdf verzija
Novosti iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi otvaranja baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce

Novosti iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi otvaranja baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je otvorilo bazu sudskih odluka za javnost, tako da je ova baza od 5.03.2021. godine dostupna svim zainteresovanim licima putem informacionog...

Share This