Pravna hronika | Broj 8

Godina 4 | Decembar 2018. godine

Posebne istražne radnje

Novine u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava

Standardi objavljivanja i izvještavanja o sudskoj praksi

pdf verzija
Share This