Internet stranica Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća BiH

Internet stranica Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (www.pravosudje.ba/csd) je osnovana, između ostalog, s ciljem da se na jednom mjestu omogući pristup što većem broju oficijelnih informacija o sudskoj praksi domaćih i međunarodnih sudova, tekstovima zakona, te različitim edukativnim materijalima i drugim informacijama relevantnim za kvalitetno i brzo pravno istraživanje. Najveći procenat sadržaja na stranici priprema ili obrađuje sam Centar za sudsku dokumentaciju VSTV-a, dok se za dodatne izvore informacija korisnici upućuju na stranice drugih institucija.

Slika 1

Internet stranica Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava

http://arhiva.vlada.hr/hr/uredi/ured_zastupnika_rh_pred_europskim_sudom_za_ljudska_prava/sudska_praksa

Slika 2

Internet stranica Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava

http://www.mhrr.gov.ba/ured_zastupnika/odluke/

Tako se, kad je u pitanju istraživanje prakse Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud), korisnici upućuju na stranice ureda zastupnika zemalja iz regiona pred Evropskim sudom ili drugih relevantnih institucija na kojima se nalaze prevodi odluka donesenih u postupcima protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, kao i druge korisne publikacije, poput prevoda kvartalnih pregleda najbitnije prakse Evropskog suda, informacija o Konvenciji i njenim protokolima, izvršenju presuda i slično. 

Nadalje, dati su linkovi na internet stranice koje na praktičan način predstavljaju praksu relevantnu za zemlje jugoistočne Evrope na našim jezicima. Radi se, tačnije, o stranici AIRE Centra na kojoj je praksa Suda predstavljena kroz biltene s kratkim komentarima kojima se objašnjava njihov konkretan značaj u odnosu na dotadašnju praksu Suda i postojeće evropske standarde u oblasti ljudskih prava, te o Regionalnoj bazi presuda Evropskog suda za zapadni Balkan koja je detaljno predstavljena u prvom broju Pravne hronike. Na kraju, stranica upućuje i na najvažniji izvor o praksi Evropskog suda, tačnije, na HUDOC bazu samog Suda u kojoj se objavljuju sve odluke na engleskom i/ili francuskom jeziku, te određeni broj odluka na drugim jezicima. Budući da je veliki izazov u tumačenju i primjeni Konvencije i sudske prakse Suda nepoznavanje stranih jezika, poseban link je dat i na dio HUDOC baze u kojem su objavljene presude i odluke na hrvatskom, srpskom, bosanskom i crnogorskom jeziku, bez obzira protiv koje zemlje je odluka donesena.

Slika 3

Internet stranica AIRE Centra

http://www.airecentre.org/legal-bulletins.php?lang=sr

Slika 4

Internet stranica HUDOC baze Evropskog suda za ljudska prava

http://hudoc.echr.coe.int/

Slika 5

Internet stranica Regionalne baze presuda Evropskog suda za ljudska prava za zapadni Balkan

http://www.ehrdatabase.org/Index

Slika 6

Internet stranica Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije

www.vk.sud.rs/

Kako bi se dodatno približila sudska praksa najviših instanci u Bosni i Hercegovini, te zemalja u okruženju, korisnici se upućuju na istraživanje internet stranica ustavnih, vrhovnih i drugih najviših sudova redovne i specijalizirane nadležnosti u BiH, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. U tom kontekstu, posebno su interesantne stranice Vrhovnog suda Hrvatske i Vrhovnog kasacionog suda Srbije, na čije se pravne stavove i argumentaciju često poziva i naša pravna teorija i praksa.

U odnosu na međunarodne sudove, dati su linkovi na internet stranice Evropskog suda u Luksemburgu, Međunarodnog krivičnog suda, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog suda pravde.

Slika 7

Internet stranica Vrhovnog suda Republike Hrvatske

www.vsrh.hr

Slika 8

Internet stranica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

www.un.org/icty/

Koristan dodatni izvor informacija o međunarodnom krivičnom pravu je stranica „legal-tools.org“, te aplikacija „Case Matrix“ na našim jezicima. U aplikaciji je dostupna biblioteka s preko 7.000 prevedenih stranica pravnih dokumenata iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, uključujući relevantne propise, sudsku praksu i pravne komentare. Interesantan aspekt ove aplikacije jeste što je sav sadržaj moguće pretraživati u odnosu na obilježja, tj. elemente krivičnog djela, organizirana u skladu s članovima Rimskog statuta i sredstvima dokazivanja, npr. dokazi o nanošenju fizičke boli ili patnje radnjom ili propustom.

Slika 9

Internet stranica putem koje se može pristupiti aplikaciji Case Matrix.

http://www.casematrixnetwork.org/case-matrix/online-bcs-icc-case-matrix/

04.2016

Vera Bjelogrlić i Šeila Imamović–Brković, Sekretarijat VSTV-a BiH

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This