Novosti iz Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH

Novosti iz Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH

U ovom broju Pravne hronike predstavićemo i aktivnosti koje VSTV poduzima u sklopu projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, i to komponente pod nazivom „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu pri sudovima najviše instance u BiH“.  U cilju bolje...
Novosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u pogledu otvaranja baze sudskih odluka za javnost bez naknade

Novosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u pogledu otvaranja baze sudskih odluka za javnost bez naknade

Slobodan pristup bazi sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH U dosadašnjim izdanjima Pravne hronike čitaoci su mogli pronaći novosti o bazi sudskih odluka koja se od 2008. godine vodi i ažurira u okviru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i...