Napredna pretraga

Kategorije

Sa ciljem lakšeg pronalaska željenog sadržaja, osmislili smo četiri skupine kategorija koje možete odabrati u padajućim listama. Kategorije kojima pojedini članci pripadaju su vidljive sa desne strane prilikom pregleda članka.

Pretraga

Odabirom kategorije/a, bez unosa pojma, prikazuju se svi članci koji pripadaju odabranoj/im kategoriji/ama. Pretraga bez odabira kategorije/a daje iste rezultate kao pretraga u glavnom meniju.

Примјена закона о утврђивању поријекла имовине и посебног пореза на имовину у Републици Српској

Примјена закона о утврђивању поријекла имовине и посебног пореза на имовину у Републици Српској

Крајем фебруара 2023. године у Републици Српској je ступио на снагу Закон о утврђивању поријекла имовине и посебног пореза на имовину, који је усвојен 10. фебруара 2022. године и објављен у...

Borba protiv femicida na Zapadnom Balkanu

Borba protiv femicida na Zapadnom Balkanu

Dr. Kosana Beker: O sudskom odgovoru na femicid, statistici i prikupljanju podataka, postojanju društveno nametnute rodno zasnovane stigmatizacije u sudnicama, izazovima pri određivanju kazne i...

Share This