Napredna pretraga

Kategorije

Sa ciljem lakšeg pronalaska željenog sadržaja, osmislili smo četiri skupine kategorija koje možete odabrati u padajućim listama. Kategorije kojima pojedini članci pripadaju su vidljive sa desne strane prilikom pregleda članka.

Pretraga

Odabirom kategorije/a, bez unosa pojma, prikazuju se svi članci koji pripadaju odabranoj/im kategoriji/ama. Pretraga bez odabira kategorije/a daje iste rezultate kao pretraga u glavnom meniju.

Kratki pregled Srednjoročne strategije (2017.-2020.) za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca Centara za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

Kratki pregled Srednjoročne strategije (2017.-2020.) za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca Centara za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH usvojili su krajem 2016., a Visoko sudsko i tužilačko vijeće...