Edukacija sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj u 2021. godini

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (CEST RS) je za prva tri mjeseca 2021. godine realizovao ukupno 32 edukativne aktivnosti putem online platformi, a prema utvrđenom Kalendaru aktivnosti iz Programa stručnog usavršavanja i početne obuke nosilaca pravosudnih funkcija u Republici Srpskoj za 2021. godinu, što je jako dobar rezultat ako se ima u vidu da se s održavanjem seminara započelo tek početkom mjeseca februara zbog velikog broja praznika i neradnih dana u mjesecu januaru 2021. godine.

06.2021

Tomislav Čavić, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Share This