Četvrta godišnja konferencija Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH“

AIRE Centar (Advice on Individual Rights in Europe – The AIRE Centre) i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kao suorganizatori, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, organizovali su četvrtu godišnju konferenciju Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu na temu „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH“ (Konferencija). Pravosudni forum je dio širih aktivnosti AIRE Centra u Bosni i Hercegovini usmjerenih ka jačanju implementacije Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Konvencija) i njenih standarda u Bosni i Hercegovini, što pruža direktnu podršku jačanju vladavine prava i potpunijem poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Organizovan je uz pomoć Britanske ambasade u Sarajevu kao podrška pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za evropske integracije. Ciljevi Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu jesu unapređenje saradnje među najvišim sudskim instancama i harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini, kako bi ona bila ujednačena s evropskim standardima, kao doprinos pravnoj sigurnosti svih njenih građana. Konferencija je održana 25. maja 2021. godine u Sarajevu. Zbog epidemioloških mjera koje su na snazi u Bosni i Hercegovini broj učesnika koji su direktno učestvovali na Konferenciji je bio ograničen, s tim što je šira publika imala mogućnost da je prati putem Zoom platforme.

06.2021

Organizatori Četvrte godišnje konferencije Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu

Pravosudna institucija | Autor

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

Share This