Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Увод  За овај број часописа издвојено је шест одлука Врховног суда Републике Српске, по двије одлуке из кривичне, грађанске и управне области. Ради се о одлукама донесеним у протеклом периоду у којима су, са становишта судске праксе, разматрана значајна правна питања,...
Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Новине у Jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Увод  За овај број часописа изабрано је шест одлука Врховног суда Републике Српске. Издвојене су по двије одлуке из кривичне, грађанске и управне области у којима је овај Суд у протеклом периоду разматрао актуелна питања, те изразио правне ставове о одређеним правним...
Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Увод  За овај број часописа изабрано је шест одлука Врховног суда Републике Српске. Ради се о одлукама у којима су изражени правни ставови о актуелним питањима из кривичне, грађанске и управне области. Издвојене су сљедеће одлуке: 11 0 У 020421 18 Квлз, 80 0 К 049297...
Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Увод За овај број часописа изабране су одлуке из шест предмета Врховног суда Републике Српске. Издвојене су по двије одлуке из кривичне, грађанске и управне области. Обје издвојене одлуке из кривичне области овај суд је донио одлучујући о захтјеву за заштиту...
Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

Увод  За овај број часописа из разноврсне праксе Врховног суда Републике Српске издвојено је шест одлука. У тим одлукама су изражени ставови о одређеним правним питањима који су од значаја за јединствену примјену закона у Републици Српској. Ради се о одлукама...