Borba protiv seksualnog iskorištavanja djece u digitalnom okruženju: važnost, pravni okvir i edukacija

Borba protiv seksualnog iskorištavanja djece u digitalnom okruženju: važnost, pravni okvir i edukacija

Korištenje Interneta u svrhu seksualnog iskorištavanja djece je globalan problem. Generalno, svijest o težini ovog problema, te o potrebi da se adekvatno zakonski i institucionalno odgovori je prilično visoka naročito posljednjih godina. Međutim, istraživanja koja će...
Iskustva u realizaciji obuka Programa za obuku pravnih stručnjaka o ljudskim pravima[63]

Iskustva u realizaciji obuka Programa za obuku pravnih stručnjaka o ljudskim pravima[63]

HELP je program Vijeća Europe za obrazovanje pravnih stručnjaka o ljudskim pravima s ciljem jačanja kapaciteta sudija, advokata i tužilaca u svih 46 država članica Vijeća Europe i šire, da primjenjuju evropske standarde ljudskih prava u svom svakodnevnom radu, što se...
Prikaz publikacije „Govor mržnje online i u drugom javnom prostoru” i zbornika radova „Izabrani segmenti iz oblasti zaštite ljudskih prava”

Prikaz publikacije „Govor mržnje online i u drugom javnom prostoru” i zbornika radova „Izabrani segmenti iz oblasti zaštite ljudskih prava”

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) je 2020. godine, pored svojih brojnih redovnih programskih, ali i dodatnih vanprogramskih aktivnosti, počeo i s izdavačkom djelatnošću. U saradnji s Centrom za edukaciju sudija i javnih...