Pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u drugoj polovini 2021. godine

Pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u drugoj polovini 2021. godine

Druga polovina 2021. godine nije donijela značajne novine u pogledu predmeta u kojima je u odnosu na Bosnu i Hercegovinu (BiH) odlučivao Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLjP ili Sud). Sud je donio 5 presuda i 6 odluka o dopustivosti u odnosu na...