Novosti iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi otvaranja baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce

Novosti iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi otvaranja baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je otvorilo bazu sudskih odluka za javnost, tako da je ova baza od 5.03.2021. godine dostupna svim zainteresovanim licima putem informacionog servisa www.pravosudje.ba/csd bez naknade i korisničkih šifri. Baza se...
Novosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u pogledu otvaranja baze sudskih odluka za javnost bez naknade

Novosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u pogledu otvaranja baze sudskih odluka za javnost bez naknade

Slobodan pristup bazi sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH U dosadašnjim izdanjima Pravne hronike čitaoci su mogli pronaći novosti o bazi sudskih odluka koja se od 2008. godine vodi i ažurira u okviru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i...