Za ovaj broj Pravne hronike izabrano je šest pravosnažnih odluka Suda Bosne i Hercegovine iz prve polovine 2023. godine. Izabrane odluke odnose se na procesni aspekt krivičnog prava, zatim, na...