Uvod Ovaj prilog izlaže neke od najznačajnijih odluka koje je Evropski sud za ljudska prava donio u 2015. godini, pa stoga sadrži pregled glavnih postignuća u tumačenju i primjeni Evropske...