Sedmi regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu (u daljnjem tekstu: Forum) održava se posljednjih sedam godina u organizaciji Centra AIRE i organizacije Civil Rights Defenders. Na Forumu se razmatraju pitanja u vezi sa Evropskom konvencijom za ljudska prava kojima Evropski sud za ljudska prava u Strazburu i nacionalna pravosuđa koja učestvuju na Forumu daju najveći značaj. Dana 16. i 17. oktobra 2020. održan je sedmi regionalni Forum. Forum se organizuje uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Vlade Kraljevine Švedske, Fondacije Konrad Adenauer i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske. 

12.2020

Elma Veledar-Arifagić, AIRE centar

Pravosudna institucija | Autor

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This