Transparentnost rada pravosudnih institucija tokom pandemije: Javna komunikacija i odnosi s medijima

Izvještaj „Transparentnost rada pravosudnih institucija tokom pandemije: Javna komunikacija i odnosi s medijima“ je pripremio Mediacentar Sarajevo uz podršku AIRE centara i Britanske ambasade u Sarajevu. Cilj ovog izvještaja bio je ispitati javnu komunikaciju i transparentnost rada pravosudnih institucija u BiH tokom pandemije COVID-19, te donijeti preporuke za povećanje transparentnosti rada pravosudnih institucija, naročito tokom kriznih situacija. U nastavku je sažetak izvještaja, a cijeli možete pročitati na ovom linku: http://bit.ly/3vBwR22.

 

06.2021

NN

Pravosudna institucija | Autor

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

Share This