Prikaz publikacije „Govor mržnje online i u drugom javnom prostoru” i zbornika radova „Izabrani segmenti iz oblasti zaštite ljudskih prava”

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine (CEST FBiH) je 2020. godine, pored svojih brojnih redovnih programskih, ali i dodatnih vanprogramskih aktivnosti, počeo i s izdavačkom djelatnošću. U saradnji s Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (CEST RS) i Ženevskim centrom za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF) te Centrom za sigurnosne studije Sarajevo (CSS), CEST FBiH publikovao je „Priručnik o posebnim istražnim radnjama“. Nakon toga, uslijedilo je izdavanje publikacije pod nazivom „Govor mržnje online i u drugom javnom porostoru“, te vrlo brzo i publikacija „Izabrani segmenti iz oblasti ljudskih prava” koju je priredio direktor Centra dr. sc. Arben Murtezić, a predstavlja zbornik različitih radova više autora iz oblasti ljudskih prava. CEST FBiH će svakako nastaviti svoje djelovanje i u ovom pravcu, te se u narednom periodu očekuje izdavanje još nekoliko knjiga, a o čemu će pravosudna zajednica i javnost svakako biti obaviješteni. Knjiga „Govor mržnje online i u drugom javnom prostoru“ druga je knjiga za čije izdavanje je zaslužan CEST FBiH, pri čemu je značaj publikovanja i kvalitet iste prepoznao i AIRE Centar iz Londona, svjetski promotor ljudskih prava i prava Evropske unije, a koji je pružio, kao i mnogo puta do sada, svoju nesebičnu podršku. Knjigu potpisuju Sanja Tadić-Stojisavljević, tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, predavač i edukator mnogobrojnih državnih i međunarodnih institucija, i Davor Trlin, stručni savjetnik u CEST-u FBiH i predavač na Fakultetu za ekonomske i društvene studije Univerziteta Burch na predmetima Public administration (Javna uprava) i Constitutional law (Ustavno pravo). Ujedno je edukator mnogobrojnih državnih i međunarodnih institucija. Autori su publikaciju sačinili korištenjem i opsežnim istraživanjem domaće i inostrane naučne i stručne literature, međunarodnih dokumenata, relevantnih zakonskih propisa, kao i odluka Evropskog suda za ljudska prava i odluka nacionalnih i regionalnih sudova.

06.2021

Ajla Bašić i Berina-Ina Alispahić, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

Share This