Novosti iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi otvaranja baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je otvorilo bazu sudskih odluka za javnost, tako da je ova baza od 5.03.2021. godine dostupna svim zainteresovanim licima putem informacionog servisa www.pravosudje.ba/csd bez naknade i korisničkih šifri. Baza se redovno dopunjava odabranim odlukama najviših sudova u Bosni i Hercegovini, te na današnji dan sadrži 13.590 pretraživih odluka.

Na aprilskoj sjednici Vijeće je usvojilo i novo Uputstvo za anonimizaciju sudskih odluka, s ciljem da se poveća razumljivost sudskih odluka za sve čitaoce i istraživače, uz istovremenu zaštitu privatnosti stranaka i svjedoka u postupku. Novina je da će se od sada objavljivati ime i prezime osuđenih lica u predmetima ratnog zločina, predmetima korupcije i organizovanog kriminala, te drugim predmetima od posebnog javnog interesa, jer u ovim slučajevima postoji opravdan interes da se zna ko je počinio i kakvo krivično djelo, te kakva je kazna izrečena. Na ovaj način Vijeće nastoji podići transparentnost rada pravosuđa na evropski standard, kao i odgovornost sudija i tužilaca u njihovom radu.

06.2021

Vera Bjelogrlić i Šeila Imamović-Brković, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

Share This